CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »

17 Juni 2008

Maklumat al-Habib Muhammad Rizieq SyihabSKB Ahmadiyah adalah SKB banci, karena:

1. SKB tersebut hanya SJB peringatan.
2. SKB tersebut multi tafsir sehingga mengambang dan tidak jelas, baik terkait jenis kegiatan maupun sanksinya.
3. SKB tersebut hanya tertuju kepada JAI (Jemaat Ahmadiyah Indonesia), padahal GAI (Gerakan Ahmadiyah Indonesia) sama sesatnya.
4. SKB tersebut hanya untuk golongan yang bernama JAI, artinya jika ke depan JAI berganti nama lain, maka tidak terkena SKB.
5. SKB tersebut justru menjadi legitimasi sekaligus legalisasi bagi eksistensi ahmadiyah, karena tidak ada larangan terhadap keberadaanya.
6. SKB tersebut justru dengan licik menjadikan ahmadiyah sebagai umat beragama yang harus dihormati dan tidak boleh diganggu, sebagaimana dipahami dari Diktum keempat SKB.
7. SKB tersebut justru secara terang-terangan mengancam umat Islam yang mengganggu ahmadiyah, sebagaimana tertera dalam Diktum kelima SKB.

Oleh karena itu:

Saya menyerukan kepada segenap umat Islam Indonesia untuk tetap bersatu dan terus berjuang menuntut Presiden RI agar segera mengeluarkan KEPPRES PEMBUBARAN AHMADIYAH yang isinya wajib mencakup:
1. Bubarkan institusi/organisasi ahmadiyah, baik JAI maupun GAI.
2. Larang ajaran ahmadiyah dan penyebarannya.
3. Sita semua barang cetakan, kaset, CD, VCD/DVD, audio, video, dan sarana misi ahmadiyah lainnya.
4. Tutup semua tempat kegiatan ahmadiyah.
5. Bina dan sadarkan warga ahmadiyah, dengan ketentuan sebelum mereka kembali kepada agama Islam yang benar, maka:
a. Mereka tidak boleh mengaku sebagai orang Islam.
b. Mereka tidak boleh menggunakan dua kalimat syahadat.
c. Mereka tidak boleh melakukan ibadah/ritual dengan cara Islam, seperti: shalat lima waktu, zakat, dan puasa Ramadhan.
d. Mereka tidak boleh menyentuh Mushhaf al-Qur’an.
e. Mereka haram menikah dengan orang Islam.
f. Mereka tidak boleh masuk ke Masjid.
g. Mereka dilarang ke Tanah Suci untuk ‘Umrah, Haji, maupun ziarah.
h. Dalam dokumen mereka, seperti KTP, SIM, Kartu Keluarga, Paspor dan sebagainya, tidak boleh dicantumkan agama Islam.
i. Mereka tidak boleh memakai label, simbol, atribut atau lambang Islam yang mana pun.
Semua itu karena ahmadiyah sesat, murtad, dan kafir.
Demikian maklumat ini saya buat untuk menjaga kemurnian ajaran Islam yang dibawa Rasulullah SAW demi meraih ridho Allah SWT.

(Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husein Syihab)

Mengapa Ahmadiyah Harus Dilarang?

Memahami Akan Ahmadiyah

Ahmadiyah adalah suatu ajaran yang mengatas namakan dirinya adalah merupakan bagian dari agama Islam.

Namun pada kenyataannya ahmadiyah adalah suatu ajaran yang sangat bertolak belakang dengan ajaram Islam itu sendiri.

Terdapatnya persamaan antara Islam dan ahmadiyah bukan berarti golongan atau ajaran ahmadiyah tersebut adalah bagian dari Islam. Di satu sisi ahmadiyah mengakui adanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah SWT. Bahkan mereka pun menggunakan simbol-simbol Islam di dalam ajarannya. Namun di sisi lain ahmadiyah pun sangat meyakini akan keyakinan yang sangat bertentangan dengan apa yang telah digariskan dalam al-Qur’an dan al-Hadits. Dapat kita ambil contoh bahwa persamaan bukan segalanya yang amat berarti , bukan berarti ahmadiyah sama dengan Islam lalu dapat disebut ahmadiyah adalah Islam. Seperti halnya “kita sama meyakini bahwa monyet sama deengan manusia. Namun kitapun meyakini bahwa monyet bukan berarti manusia, walaupun keduanya memiliki sifat dan rupa yang sama”. Ahmadiyah dan Islam berbeda dalam pokok-pokok ajaran Islam yang sangat prinsip dan mendasar, sebagaimana yang tercatat dalam kitab suci ahmadiyah yang bernama at-tadzkirah, diantaranya:

 1. Hal. 1 : at-tadzkirah adalah wahyu yang suci
 2. Hal 637 : Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab suci tadzkirah ini dekat dengan Qadyan, dan dengan kebenaran Kami menurunkannya dan dengan benar Kami turunkan.
 3. Hal. 519 : Sesungguhnya Kami menurunkannya pada malam lailatul qadr, sesungguhnya Kami menurunkannya kepada al-masih al-mau’ud.
 4. Hal. 224 : Wahai Ahmad-Ku, engkau adalah tujuan-Ku, memilih engkau untuk diri-Ku. Katakanlah jika kalian akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan mengasihi kalian dan Dia maha penyayang di antara penyayang.
 5. Hal. 395 : Katakanlah wahai mirza ghulam ahmad, ‘sesungguhnya aku diperintahkan dan aku yang pertama beriman’. Katakanlah, ‘jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku niscaya Allah akan mencintai kalian’.
 6. Hal. 396 : Kedudukan engkau di sisi-Ku tidak diketahui oleh makhluk dan tidak kami utus engkau mirza ghulam ahmad tinggalah bersama istrimu.
 7. Hal. 248 & 633 : Katakanlah (mirza ghulam ahmad), ‘sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kalian,hanya diberi wahyu kepadaku’.
 8. Hal. 436 : Engkau (mirza ghulam ahmad) di sisi-Ku seperti kedudukan anak-anak-Ku. Engkau dari aku dan Aku dari engkau. Mudah-mudahan Tuhan membangkitkan engkau pada tempat yang terpuji.
 9. Hal. 279 : Berita gembira bagi engkau ahmad-Ku, engkau adalah tujuan-Ku dan bersama-Ku. Sesungguhnya pembela engkau. Sesungguhnya Aku menjadikan engkau imam bagi seluruh manusia.
 10. Hal. 206 : Engkau bagi-Ku ada sesuatu kedudukan yang tidak diketahui oleh makhluk. Aku mendapatkan engkau dengan apa yang aku dapatkan. Sesungguhnya Aku akan menghina orang yang menghinamu dan Aku sungguh akan menolong orang yang akan akan menghina orang yang akan menolongmu. Engkau terhormat dalam lingkungan-Ku. Aku memilihmu untuk diri-Ku.
 11. Hal. 196 : Maka aku melihat bahwa roh-Nya meliputiku dan bersemayam (berada) pada badanku dan mengurungku dalam lingkungan keberadaan-Nya, sehingga tidak tersisa dariku satu (atom) pun, sedangkan aku termasuk yang tidak hadir. Dan aku melihat badanku, ternyata anggota badan-Nya adalah Allah, dan mataku adalah mata-Nya Allah pula, dan lidahku adalah lidah-Nya pula.
 12. Hal. 197 : Dan saya sangatyakin bahwa tubuhku adalah tubuh Allah, dan perbuatan aku adalah perbuatan-Nya. Telah masuknya Tuhanku pada diriku dan menyatu dalam kemarahanku serta kebaikanku keperkasaanku setiap gerakku, langkahku, perbuatanku, lalu aku jadikanlah diriku sebagai diri-Nya. Ketika keadaanku demikian, lalu aku berkeinginan untuk menciptakan peraturan yang baru. Aku ingin menciptakan langit, bumi terdahulu dengan susunan yang global, yang tidak ada pemisah diantaranya dan tidak teratur, kemudian aku atur dan aku tata dengan rapi keduanya, dan aku mendapatkan diriku mampu untuk mampu menciptakannya serta menatanya, lalu aku berkata kepada langit bumi aku akan hiasi dengan memberinya cahaya serta keindahan. Lalu aku berkata, selanjutnya aku akan ciptakan manusia dari tanah. Kemudian aku ingin menciptakan Adam, dan aku telah menciptakan manusia ddeengan sangat sempurna. Dan aku atas penciptaan tersebut sangat mampu.
 13. Hal. 436 : Engkau bagi-Ku seperti anak-anak-Ku, engkau dariku dan Aku dari engkau.
 14. Hal. 220-221 : Panggilah hamba-hamba-Ku kepada kebenaran dan berikanlah berita gembira kepada hari yang telah ditentukan Allah, dan ajaklah mereka kepada kitab-kitab yang nyata (tadzkirah).
 15. Hal. 494 : Wahai ahmad, Aku jadikan engkau sebagai rasul yang Kami utus.
 16. Hal. 749 : Engkau adalah imam mereka, yang tidak mengikutimu terlaknat. Engkau imam yang telah diberkati, mereka yang tidak mengikutimu terlaknat. Engkau adalah imam yang diberkati, dan mereka yang tidak mengikutimu adalah tergolong orang kafir.
 17. Hal. 493 : Engkau (mirza) telah dijadikan seorang rasul.
 18. Hal. 659 : Yasin, sesungguhna engkau (mirza) adalah tergolong rasul-rasul.
 19. Hal. 192 : Kami telah menjadikan engkau (mirza ghulam ahmad) sebagai al-masih bin Maryam.
 20. Hal. 495 : Sesungguhnya Aku akan menghinakan pada orang yang menghinakan pada engkau (mirza ghulam ahmad).
 21. Sesungguhnya perkara engkau (mirza ghulam ahmad), yakni apabila engkau menginginkan sesuatu apa saja, maka tinggal engkau mengatakan ‘kun fayakun’.
 22. Hal. 649 : Kalau bukan karena engkau, niscaya Aku tidak akan ciptakan alam semesta.
 23. Hal. 745 : Sesungguhnya aku bersama engkau (mirza ghulam ahmad) dalam setiap keadaan dan dalam setiap ucapan.
 24. Hal. 10 : Aku akan memberikan berbagai berkat kepada engkau (mirza ghulam ahmad) sehingga raja-raja akan mencari berkat dengan perantaraan pakaian-pakaian engkau.
 25. Hal. 168 : Orang-orang shaleh dari negeri Arab akan bershalawat kepada pada engkau, begitu juga wali-wali dari negeri Syam, bumi dan langit bershalawat pada engkau. Dan Allah dari singgasana-Nya memuji engkau.
 26. Hal. 668 : Visi dan misi-Ku tidak lain adalah seperti al-qur’an, dan kedua tangan-Ku ini akan melahirkan karya yang seperti al-qur’an.

Melihat sebahagian kecil dari ayat-ayat yang terdapat dalam kitab yang ahmadiyah anggap suci yang diwahyukan kepada mirza ghulam ahmad tersebut dapat disimpulkan:

 1. Mirza Ghulam Ahmad adalah penjelmaan dari pada Tuhan.
 2. Mirza Ghulam Ahmad selaku pencipta alam semesta termasuk telah menciptakan manusia dan Nabi Adam as.
 3. Mirza Ghulam Ahmad mengaku sebagai anak Tuhan.
 4. Mirza Ghulam Ahmad mengaku sebagai Rasul utusan Allah.
 5. Di luar pengikut Mirza Ghulam Ahmad adalah terlaknat dan kafir.

Dimana ayat-ayat tersebut bertentangan dengan syariat Islam yang sama-sama kita yakini bahwa:

 1. “Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan.” (QS. Al-Ikhlas : 3)
 2. “Dan katakanlah: ‘segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu di dalam kerajaan-Nya’.” (QS. Al-Isra’ : 111)
 3. “Dan bahwasanya Mahatinggi Kebesaran Tuhan kami. Dia tidak beristri dan tidak pula beranak.” (QS. Al-Jin : 3)
 4. Rasulullah SAW bersabda, “Aku Muhammad seorang Nabi yang ummi dan tidak ada seorang Nabi sesudahku”.
 5. Rasulullah SAW bersabda, “Aku pendatang yang terakhir yang sesudahnya tidak ada seorang Nabi.” (HR. Bukhari Muslim)

Berdasarkan ayat-ayat serta hadits tersebut, maka telah terjadinya perbedaan di antara ahmadiyah dan Islam. Perbedaan yang sangat prinsiplah yang telah diyakini Mirza Ghulam Ahmad serta dia (Mirza Ghulam Ahmad) sebagai anak Allah sekaligus sebagai rasul-Nya yang diutus untuk alam semesta. Yang bertolak belakang dengan ajaran Islam itu sendiri.

Kitab Ruhani Khazain sebanyak 23 jilid yang merupakan karangan mirza ghulam ahmad (MGA) al-kadzdzaab berisikan antara lain:

 1. Juz 3 hal. 21 : MGA al-kadzdzaab menyatakan kesediaan berkorban nyawa dan darah bagi penjajah inggris.
 2. Juz 3 hal. 166 : MGA al-kadzdzaab mewajibkan berterima-kasih kepada penjajah inggris yang diakui sebagai pemerintah yang diberkahi.
 3. Juz 5 hal. 547 : MGA al-kadzdzaab menyatakan bahwa yang tidak menerima kitab-kitab karyanya adalah keturunan pelacur.
 4. Juz 8 hal. 36 : MGA al-kadzdzaab mengaku sebagai pelayan setia penjajah inggris (juga terdapat pada juz 15 hal. 155 & 156).
 5. Juz 10 hal. 296 : MGA al-kadzdzaab menyatakan bahwa Nabi Isa as. seorang pecandu arak/pemabuk.
 6. Juz 11 hal. 289 : MGA al-kadzdzaab menyatakan bahwa Nabi Isa as. biasa berbuat keji, lancang lidah & berdusta.
 7. Juz 11 hal. 290 : MGA al-kadzdzaab menyatakan bahwa Nabi Isa as. tidak memiliki mukjizat.
 8. Juz 11 hal. 291 : MGA al-kadzdzaab menyatakan bahwa Nabi Isa as. lahir dari keturunan penzina.
 9. Juz 14 hal. 53 : MGA al-kadzdzaab menyatakan bahwa yang memusuhi MGA adalah BABI-BABI YANG TERSESAT dan wanita mereka adalah ANJING-ANJING.
 10. Juz 16 hal. 26 : MGA al-kadzdzaab menghapuskan hukum jihad (juga terdapat pada juz 17 hal. 443).
 11. Juz 17 hal. 435 : MGA al-kadzdzaab mengaku sebagai pembawa syariat.
 12. Juz 18 hal. 207 : MGA al-kadzdzaab mengaku sebagai jelmaan Nabi Muhammad SAW dan sebagai Rasul.
 13. Juz 19 hal. 50 : MGA al-kadzdzaab mengaku sebagai jelmaan Maryam as., lalu jelmaan Nabi Isa as. (juga terdapat pada juz 22 hal. 351 dan tadzkirah hal. 192)
 14. Juz 22 hal. 154 : MGA al-kadzdzaab mengaku sebagai Nabi.

Bila dilihat dari poin no. 1, 2, dan 4, apakah ahmadiyah itu seorang pejuang RI (seperti yang pernah dikatakan oleh adnan buyung nasution)?

Sekilas tentang Mirza Ghulam Ahmad al-Kadzdzaab

- Ayat Cinta Ditolak

Ketika Mirza Ghulam Ahmad hampir berusia 60 tahun, ia jatuh cinta kepada seorang wanita muslimah (masih familynya) yang bernama Muhammadi Begum. Beberapa kali Mirza Ghulam Ahmad al-Kadzdzaab melamarnya tapi selalu ditolak, bahkan akhirnya wanita tersebut menikah dengan pria lain. Mirza Ghulam Ahmad al-Kadzdzaab pun marah dan mengatakan bahwa Allah berfirman akan menjadikan wanita tersebut sebagai janda dan akan membinasakan ayah dan suaminya dalam waktu 3 tahun terhitung sejak hari nikahnya, serta akan mengembalikan wanita tersebut kepadanya (tadzkirah hal. 166 baris 4-6 dan hal. 226 baris 4). Tetapi akhirnya, setelah 3 tahun, si wanita tidak menjadi janda dan suaminya masih tetap hidup. Bahkan Mirza Ghulam Ahmad al-Kadzdzaab yang mati lebih dulu.

- Kalah di Munazharah dan Binasa di Muhabalah

Mirza Ghulam Ahmad al-Kadzdzaab telah dikalahkan dan dipermalukan oleh para ‘Ulama India dalam berbagai Munazharah (perdebatan), mereka antara lain: Maulavi Muhammad Husein, Maulavi Muhammad Ali, Maulavi Mahmud Basyir, Maulavi Abdul Hakim, dan Sayyid ‘Atha-alah al-Bukhari.

Mirza Ghulam Ahmad al-Kadzdzaab juga menantang mubahalah (saling sumpah dilaknat) para ‘Ulama India, diantaranya Maulavi Nazhir Husein (Maulana Husein), namun tantangan mubahalah itu hanya disampaikan secara lisan, sehingga tidakterdokumentasikan.

Baru pada tanggal 15 April 1907 M, Mirza Ghulam Ahmad al-Kadzdzaab mengeluarkan surat mubahalah terhadap Asy-Syeikh Abul Wafa’ Tsana al-Amtasri rhm. Yang isinya bahwa si pendusta akan dilaknat oleh Allah dan akan terkena kolera serta akan mati dalam keadaan hina dimasa hidup si jujur. Ternyata akhirnya, tepat 13 bulan 11 hari, pada tanggal 26 Mei 1908 M, Mirza Ghulam Ahmad al-Kadzdzaab mati di dalam WC karena kolera dalam keadaan berlumuran kotoran. Ia mati dilaknat dalam keadaan hina. Sedang si jujur (Asy-Syeikh Abul Wafa’ Tsana al-Amtasri rhm.) masih tetap hidup hingga 40 tahun setelah kematian si pendusta Mirza Ghulam Ahmad al-Kadzdzaab.

Pandangan Islam Atas Agama Lain

Pandangan Islam atas agama lain di luar Islam sangat beda pandangannya kepada ajaran ahmadiyah yang senantiasa mengatas namakan ahmadiyah adalah Islam. Dimana Katolik, Kristen, Budha, dan Hindu mereka adalah memang jelas tidak ada kaitannya dengan Islam dan tidak mengatas namakan dirinya sebagai Islam. Adapun ahmadiyah adalah kafir jejadian yang mengatas namakan Islam namun menyelewengkan ajaran/syariat Islam itu sendiri. Contohnya, apabila kita hendak diakui sebagai warga negara yang baik, maka kita akan sama-sama wajib taat kepada Undang-undang negara tersebut. Maka dengan itu, kita dapat diakui sebagai warga yang baik atas negara tersebut. Begitu juga agama, Allah telah menurunkan peraturan-Nya melalui al-Qur’an dan mengutus Rasul-Nya SAW. Untuk itu, apabila ahmadiyah ingin mengakui dirinya sebagai umat Islam, maka wajib pula mematuhi apa saja yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Bukan sebaliknya. Mengaku dirinya pencipta alam semesta lalu sebagai anak Tuhan dan Rasul-Nya.

Pertanyaan Untuk Umat Islam

 1. Apakah kita yakin bahwa Allah SWT. dilahirkan dan melahirkan?
 2. Apakah kita yakin bahwa Allah SWT. dibantu saat menciptakan langit dan bumi dan manusia?
 3. Apakah kita yakin bahwa ada kitab suci setelah al-Qur’an?
 4. Apakah kita yakin bahwa ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW dalam ajaran Islam?
 5. Apakah ahmadiyah dapat dinyatakan sebagai bagian dari umat Islam?


JAWABAN ADA DI TANGAN ANDA SEMUA

Diperbolehkan untuk diperbanyak / disebarluaskan..

thank's to: al-habib Mahdi al-Athos, al-habib Muhammad Rizieq Syihab, KH. Abdul Rasyid A. S., juga semua yang tak disebutkan satu per satu..

20 Mei 2008

Janji Bertemu di Surga

Al-Mubarrid menyebutkan dari Abu Kamil dari Ishaq bin Ibrahim dari Raja' bin Amr An-Nakha'i, ia berkata, "Adalah di Kufah, terdapat pemuda tampan, dia kuat beribadah dan sangat rajin. Suatu saat dia mampir berkunjung ke kampung dari Bani An-Nakha'. Dia melihat seorang wanita cantik dari mereka sehingga dia jatuh cinta dan kasmaran. Dan ternyata, si wanita cantik ini pun begitu juga padanya. Karena sudah jatuh cinta, akhirnya pemuda itu mengutus seseorang melamarnya dari ayahnya. Tetapi si ayah mengabarkan bahwa putrinya telah dojodohkan dengan sepupunya. Walau demikian, cinta keduanya tak bisa padam bahkan semakin berkobar. Si wanita akhirnya mengirim pesan lewat seseorang untuk si pemuda, bunyinya, 'Aku telah tahu betapa besar cintamu kepadaku, dan betapa besar pula aku diuji dengan kamu. Bila kamu setuju, aku akan mengunjungimu atau aku akan mempermudah jalan bagimu untuk datang menemuiku di rumahku'. Dijawab oleh pemuda tadi melalui orang suruhannya, 'Aku tidak setuju dengan dua alternatif itu, "Sesungguhnya aku merasa takut bila aku berbuat maksiat pada Rabbku akan adzab yang akan menimpaku pada hari yang besar." (Yunus:15)
'Aku takut pada api yang tidak pernah mengecil nyalanya dan tidak pernah padam kobaranya.'
Ketika disampaikan pesan tadi kepada si wanita, dia berkata, "Walau demikian, rupanya dia masih takut kepada Allah? Demi Allah, tak ada seseorang yang lebih berhak untuk bertaqwa kepada Allah dari orang lain. Semua hamba sama-sama berhak untuk itu." Kemudian dia meninggalkan urusan dunia dan menyingkirkan perbuatan-perbuatan buruknya serta mulai beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Akan tetapi, dia masih menyimpan perasaan cinta dan rindu pada sang pemuda. Tubuhnya mulai kurus dan kurus menahan rindunya, sampai akhirnya dia meninggal dunia karenanya. Dan pemuda itu seringkali berziarah ke kuburnya, Dia menangis dan mendo'akanya. Suatu waktu dia tertidur di atas kuburanya. Dia bermimpi berjumpa dengan kekasihnya dengan penampilan yang sangat baik. Dalam mimpi dia sempat bertanya, "Bagaimana keadaanmu? Dan apa yang kau dapatkan setelah meninggal?"

Dia menjawab, "Sebaik-baik cinta wahai orang yang bertanya, adalah cintamu. Sebuah cinta yang dapat mengiring menuju kebaikan."

Pemuda itu bertanya, "Jika demikian, kemanakah kau menuju?" Dia jawab, "Aku sekarang menuju pada kenikmatan dan kehidupan yang tak berakhir. Di Surga kekekalan yang dapat kumiliki dan tidak akan pernah rusak."

Pemuda itu berkata, "Aku harap kau selalu ingat padaku di sana, sebab aku di sini juga tidak melupakanmu." Dia jawab, "Demi Allah, aku juga tidak melupakanmu. Dan aku meminta kepada Tuhanku dan Tuhanmu (Allah SWT) agar kita nanti bisa dikumpulkan. Maka, bantulah aku dalam hal ini dengan kesungguhanmu dalam ibadah."

Si pemuda bertanya, "Kapan aku bisa melihatmu?" Jawab si wanita: "Tak lama lagi kau akan datang melihat kami." Tujuh hari setelah mimpi itu berlalu, si pemuda dipanggil oleh Allah menuju kehadiratNya, meninggal dunia.

-boleh nemu di r. colour mixing-

?.

Apakah kamu tahu sesuatu yang terbang di atas?
Bila ia berjalan,
manusia akan bertanya-tanya kemana ia berjalan?
Terkadang kau temui ia dinaiki
dan terkadang pula
kau temui ia menaiki
Setiap amir yang menaikinya, pasti tertawan
Ia menyuruh kepada ketakwaan,
namun dekatnya ia tidak disukai orang
Semua jiwa lari darinya,
sedangkan ia hanya bersifat memperingatkan
Tidak ada yang memintanya untuk datang
Namun walau orang tidak suka,
ia akan tetap datang

16 Mei 2008

Gak Pake Judul

Iseng pengen muat beberapa sms dari beberapa manusia:

"Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepedaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." (QS. Maryam: 33)
happy milad yach! smg yg mjd do'a, niat, dan hrapan d hati mjelma mjd knyataan yg Allah hadiahkan...amien!

Ya Allah, kumohon pd Mu, brikan saudaraku ini umur panjang yg penuh berkah, jdkn stiap langkahny sllu pnuh makna & sllu menuju pd Mu, brkan ksehatan sukma dan jasadny, lindungi diriny dlm stiap keadaan, jg dy agar ttp m'jd hamba Mu yg setia..
Kokohkan syukur d hatiny, n please keep his smile alwasy in his face.. ^_^

"Turut b'duka atas bkurangnya usiamu.."

Sorry, i can't give u anything. I just can pray to u..
Wish He u best gift

Mane traktirannye? ditunggu! (ini nih sms yang gak tau diri, he..he..he..)

p.s.: makasih buat semua yang telah terlibat, barakallahu..

15 Mei 2008

Syair Untuk Tuhanku

Sungguh telah cukup bagiku
kepuasan dan ketenanganku
bahwa Penciptaku Maha Mengetahui
segala permintaanku dan usahaku

Maka do'a-do'a dan jeritan hatiku sebagai saksiku
atas kefakiranku (di hadapan kewibawaan-Mu)

Maka demi rahasia kefakiranku (di hadapan kewibawaan-Mu)
aku selalu memohon (pada-Mu)
disaat kemudahan dan kesulitanku
aku adalah hamba yang kebanggaanku adalah dalamnya kemiskinanku
dan besarnya kebutuhanku (pada-Mu)

Sungguh telah cukup bagiku
kepuasan dan ketenanganku
bahwa Penciptaku Maha Mengetahui
segala permintaanku dan usahaku


Wahai Tuhanku,
Wahai Yang Memiliki diriku
Engkau Maha Mengetahui
bagaimana keadaanku

Dan dari segala
yang memenuhi hatiku
dari kegundahan dan kesibukanku
(hingga terlupakan dari mengingat-Mu)

Maka ulurkanlah bagiku kasih sayang dari-Mu
Wahai Raja dari segenap para raja

Wahai yang maha pemurah dzat-Nya,
tolonglah aku
dengan pertolongan yang datang
sebelum sirna kemampuanku dalam bersabar

Sungguh telah cukup bagiku
kepuasan dan ketenanganku
bahwa Penciptaku Maha Mengetahui
segala permintaanku dan usahaku


Wahai Yang Maha Cepat Mendatangkan Pertolongan,
temukan kami dengan pertolongan dari-Mu
yang mendatangi kami dengan segera

Pertolongan yang merubuhkan segala kesulitan,
dan mendatangkan segala yang kami harapkan

Wahai Yang Maha Dekat,
Wahai Yang Maha Menjawab Segala Rintihan,
Wahai Yang Maha Mengetahui,
Wahai Yang Maha Mendengar

Sungguh
aku telah benar-benar meyakini
kelemahan dan ketidakmampuanku,
kerendahan dan keluluhanku

Sungguh telah cukup bagiku
kepuasan dan ketenanganku
bahwa Penciptaku Maha Mengetahui
segala permintaanku dan usahaku


aku masih tetap berdiri
menunggu di gerbang-Mu,
maka kasihanilah aku
yang masih terus menunggu

dan di lembah anugerah kasih sayang-Mu
aku berdiam,
maka abdikanlah keadaanku ini

Maka bersangka baik pada-Mu
adalah hal yang mesti bagiku
sangka baik atas-Mu
adalah pakaianku dan janjiku

dan hal itulah (sangka baik pada-Mu)
yang menjadi penenang hatiku,
dan selalu (sangka baik pada-Mu)
menemaniku sepanjang siang dan malam

Sungguh telah cukup bagiku
kepuasan dan ketenanganku
bahwa Penciptaku Maha Mengetahui
segala permintaanku dan usahaku


Segala kebutuhan dalam diriku
Wahai Penciptaku
maka selesaikanlah
wahai sebaik-baik yang menyelesaikan kebutuhan

dan tenangkanlah
batin ruhku dan sanubariku
dari gejolak dan gemuruhnya
(nafsu, kemarahan, kesedihan, kebingungan, dan penyakit-penyakit hati)

Agar hatiku dan ruhku
selalu dalam ketentraman dan kedamaian
dalam apa-apa yang telah engkau ridhai

Maka kegembiraan dan kebahagiaanku selalu
dan menjadi lambang kehidupanku
dan selubung perhiasaanku

Sungguh telah cukup bagiku
kepuasan dan ketenanganku
bahwa Penciptaku Maha Mengetahui
segala permintaanku dan usahaku

(addhiyaa-ul lami', al Habib 'Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafizh bin Syeikh Abu Bakar bin Salim)

untuk: Tuhanku Yang Begitu Mencintaiku
dari: hamba hina-Mu yang selalu lupa pada-Mu

89-08-?.


89-08
tidak ada kata yang istimewa dalam rentang waktu tersebut
yang ada hanyalah berbuat dosa kepada-Nya.

Ya Rab,
ampunilah segala dosa hamba hina-Mu ini. amin.

13 Mei 2008

Mau Lari Kemana sih Kita?

Tersebutlah seorang menteri di zaman Nabi Dawud `alayhissalam, bernama Jalil al-Qadri. Ketika Nabi Dawud `alayhissalam meninggal, ia menjadi menteri di era Sulaiman bin Dawud `alayhissalam. Di suatu pagi, Sulaiman `alayhissalam mengadakan majelis bersama dengan menteri ini. Kemudian seorang laki-laki masuk memberi salam dan berbicara sesuatu kepada Nabi Sulaiman `alayhissalam. Lelaki ini memandang dengan tajam kepada Jalil, sang menteri, sehingga ia ketakutan. Ketika lelaki tersebut keluar dari majelis, sang menteri bertanya kepada Sulaiman `alayhissalam, "Wahai Nabi Allah, siapakah lelaki yang barusan keluar tadi? Sungguh pandangan matanya membuatku takut." Nabi Sulaiman `alayhissalam menjawab, "Ia adalah malaikat maut yang menjelma manusia. Ia mendatangiku. " Seketika itu gemetarlah sang menteri dan menangis. Kepada Nabi Sulaiman `alayhissalam ia berkata, "Wahai Nabi Allah, demi Allah aku memohon kepadamu agar kau perintahkan angin bertiup membawaku ke tempat yang paling jauh, ke India." Nabi Sulaiman `alayhissalam pun memenuhinya. Sang menteri pun terbang ditiup angin. Keesokan harinya, malaikat maut datang kembali ke hadapan Nabi Sulaiman `alayhissalam sebagaimana kemarin. Nabi Sulaiman `alayhissalam berkata, "Kemarin engkau telah membuat sahabatku gemetar. Mengapa engkau menatapnya begitu tajam?" Malaikat itu berkata, "Wahai Nabi Allah, aku mendatangimu di pagi hari. Aku terkejut mengetahui orang itu masih bersamamu di sini, padahal Allah telah memerintahkanku mencabut nyawanya selepas Zhuhur di India." "Lalu apa yang engkau lakukan?" tanya Sulaiman `alayhissalam. "Aku pergi ke tempat yang Allah perintahkan kepadaku untuk mencabut nyawanya di sana. Ternyata kudapati ia telah menungguku, lalu aku cabut nyawanya." jawab sang malaikat. [Katakanlah: "Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada (Allah), yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan"] (QS. al-Jumuah: 8)

"Parit Kematian", DR. Muhammad bin Abdurrahman al-Uraifi

Kamu tidak akan luput dari kematian
Sekalipun kamu dikelilingi pengawal dan penjaga
Ketahuilah,
panah kematian itu sangat jitu
menembus orang yang berbaju besi dan bertopi baja

Aku tidak takut mati,
bahkan itulah harapanku
Dan merupakan perantaraku
untuk mewujudkan segala cita-cita
Dengannya ku bisa bertemu
dan ruhku pasti bersorak
dengan dapat melihat Nabi

07 Mei 2008

Pokoke Bubarkan Ahmadiyah!!

Tanpa basa-basi yang panjang, langsung to the point aja. hidup semrawut, he..he..he..
Dalam acara ‘Apa Kabar Indonesia?’ (TV One) tadi pagi mengangkat tema tentang Ahmadiyah. Dalam acara tersebut ditampilkan kumis Gus Mis (lupa dengan nama sebenarnya). Beberapa perkataan Beliau yang dapat saya tangkap, diantaranya:
- Bahwa seharusnya Ahmadiyah tidak perlu dibubarkan karena menyalahi undang-undang. Untuk hal yamg satu ini, ujung-ujungnya pasti ke HAM. Bila mengatasnamakan HAM, dikemanakan HAM umat Islam yang mempertahankan kemurnian aqidahnya? Dalam salah satu karangan Dr. Yusuf al-Qaradhawi (lupa nama bukunya) disebutkan, bahwa hak mayoritas itu harus didahulukan. Dalam hal ini, yang menjadi mayoritas Umat Islam atau Ahmadiyah? Selain itu, kita ambil contoh saja, bila ada pabrik kosmetik atau produk apa pun yang produknya dipalsukan oleh perusahaan illegal, apa yang akan dilakukan oleh pihak perusahaan yang produknya dipalsukan? Apakah pihak perusahaan akan mendiamkannya dengan dalih HAM?
- Bahwa Ahmadiyah masuk ke Indonesia sebelum Indonesia merdeka dan turut membantu Indonesia (dalam mengusir penjajah). Hal ini juga pernah dikatakan oleh Adnan Buyung Nasution. Mengenai hal ini, mari kita pelajari asal-usul Ahmadiyah. Ahmadiyah adalah ciptaan penjajah Inggris saat sedang menjajah India. Karena persatuan umat Islam India saat itu (dalam melawan Inggris) sangat kuat, maka diangkatlah Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi (golongan Ahmadiyah) yang bertujuan untuk memecah (memprovokasi) umat Islam India. Dan dalam buku karangan nabi palsu tersebut disebutkan, “Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah Inggris yang telah membantu perjuangan Ahmadiyah”. (untuk sekedar tahu aja, bahwa kantor pusat jemaat Ahmadiyah berlokasi di London, Inggris). Belajar dari hal tersebut, maka para penjajah Indonesia sengaja ‘menyetok’ aliran Ahmadiyah ke Indonesia untuk tujuan yang sama. Memecah persatuan Umat Islam. Bukannya para pejuang kita adalah orang-orang yang kuat pemahaman Isalam-nya? Diantaranya ada Tuanku Imam Bonjol, Jendral Sudirman, Pangeran Diponegoro, Bung Tomo, dan lain sebagainya. Jadi Ahmadiyah itu lebih tepat dikatakan sebagai ‘pejuang’ atau ‘antek-antek penjajah’?
- Gus Mis berkata bahwa dia pernah shalat jum’at di Masjid Ahmadiyah dan syahadat mereka sama dengan syahadat kita. Saya tidak mengerti apa ini maksudnya. Apakah dia ingin membohongi Umat Islam yang masih awam?
Dalam buku ‘Memperbaiki Suatu Kesalahan’, oleh Hadzrat Mirza Ghulam Ahmad (Imam Mahdi, Masih mau’ud a.s.), Jemaat Ahmadiyah Indonesia cabang Bandung 1993, disebutkan diantaranya:
“Di dalam wahyu ini nyata benar, bahwa aku dipanggil dg nama Rasul” (hal. 4)
“Dalam wahyu ini, Allah SWT menyebut namaku ‘Muhammad’ dan ‘Rasul’ (hal. 5) (kitab suci tadzkirah hal. 97)
“Jelaslah bahwa aku menyatakan mengenai diriku, bahwa Allah Ta’ala menyebut namaku dengan panggilan Nabi dan Rasul” (hal. 16)
Dalam buku karangan Nabi Palsu tersebut sudah terlihat jelas bahwa Mirza Ghulam Ahmad memeng benar-benar mengaku menjadi Nabi. Jadi apakah syahadat mereka (kalangan Ahmadiyah) bias disamakan dengan syahadat Umat Islam (sebenarnya) yang masih murni aqidahnya?
- Bahwa kalangan Ahmadiyah tidak menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi pembawa syariat. Beuh.. Liat aja poin no. 3 di atas. Wong jelas-jelas ada buktinya. Sedikit tambahan, dari beberapa ayat tadzkirah (lupa ada di halaman berapa) ada ayat yang intinya (maaf lagi, lupa dengan teks aslinya):
- Mirza Ghulam Ahmad menjadi matanya Allah.
- Allah pernah berkata kepada Mirza Ghulam Ahmad, ‘Hai Mirza Ghulam Ahmad, sesungguhnya namamu sempurna, dan nama-Ku tidak sempurna’ (sungguh sangat tidak masuk akal), dan ada yang lebih mengerikan (menggelikan)
- Allah masuk ke dalam tubuhku, sehingga saat itu aku (Mirza Ghulam Ahmad, -red) menjadi pencipta langit dan bumi.’ (apakah mungkin seorang Mirza Ghulam Ahmad yang lahir di Qadyan menciptakan langit dan bumi? Kalau martabak mungkin iya. Wong tu nabi palsu matinya aja di jamban.)
Fiuuhh… sekarang memang semakin banyak orang ‘pintar’ yang mengakusebagai cendekiawan. Tapi saying mereka itu pada NDABLEG. Yang mendukung musuh-musuh Islam. Setuju Ahmadiyah dibubarkan??

p.s.:
- tulisan berwarna hijau adalah pembicaraan Gus Mis;
- tulisan berwarna kuning adalah pembicaraan Habib Rizieq Shihab (ketua FPI) yang saya dengar langsung pada malam ahad (3 mei) lalu. Jarak saya dengan Beliau hanya beberapa meter saja, jadi Insya Allah terdengar jelas apa yang Beliau sampaikan. Beliau juga berkata, ‘Bila pemerintah menuruti Umat Islam untuk membubarkan Ahmadiyah, maka kami berjanji akan menjaga kekondusifan. Tidak akan ada perusakan, pengejaran, apalagi pembakaran. Dan kami akan menurunkan da’i-da’i kami untuk terjun ke kalangan Ahmadiyah untuk mengajarkan Islam yang sebenaranya. Tapi bila pemerintah masih tetap membiarkan Ahmadiyah, maka saya akan…….’ (tunggu aja tanggal mainnya).

Nasehat Terakhir

Senin, saat terakhir kali menjalani PSG (untuk lebih jelasnya apa itu PSG silakan baca postingan sebelumnya), ada seorang karyawan yang menasehati saya beserta teman-teman (yang total keseluruhan 7 manusia tampan orang). Isinya pun tidak muluk-muluk, tapi sangat berharga. Diantaranya:
-Lo kalo deh pada kerja jangan sekali-kali ngegunain gaji pertama lo buat traktir-traktir temen, apelagi buat nongkrong yang enggak jauh dari mabok-mabokan. Gunain gaji pertama lo buat sedekah, zakat. Bantu orang laen. Nasehat gue, walaupun lo belom pada nikah tapi lo coba buat ngebiayain sekolah orang laen. Minimal satu orang lo tanggung biaya sekolahnye.
-Lo kalo deh kerja pasti bakal nemuin peluang buat KKN, terutama kolusi. Buat nyari tambahan uang. Pesen gue jangan lo lakuin tu perbuatan. Lo kerja nyari jumlah ato berkahnye (duit maksudnya)? Biar penghasilan lo gede tapi kalo hasil KKN kaga berkah. Duit lo biarpun banyak pasti bakal cepet abisnye, dan lo tuh ga sadar tu duit lari kemane.
-Lo jangan sekali-kali lari dari tanggung jawab. Jangan merasa bahwa diri lo ga bisa. Lo harus yakin bahwa diri lo itu bisa. Kalo lo mencoba ngehindar dari tanggung jawab, lo malah bakal ngedapetin tanggung jawab yang lebih besar. Sebagai contoh, ada beberapa PKB (perintah kerja bengkel). Kalo lo suka ma kerjaannye dan mau tanggung jawab, pasti lo bakal minta tu PKB dan lo bisa milih duluan mobil mane yang mau lo kerjain. Tapi kalo lo takut buat tanggung jawab sama kerjaan, sewaktu-waktu lo bakal dapet kerjaan yang jauh lebih sulit. Seperti contoh yang tadi, karena lo ga mau ngerjain kerjaan, lo gak ngambil tuh PKB. Eh ternyata ada satu PKB sisa yang kerjaannye berat dan yang belom dapet kerjaan cuma lo doank. Ape lo mau nolak? Ya gak bisa lah, wong yang ada Cuma itu doang. Coba kalo lo suka dari awal, lo yang bakal milih kerjaan mane yang mau lo ambil.
-Bentar lagi kan lo-lo semua bakalan kerja. Nasehat gue cepet-cepet deh lo kawin. Jangan berpikiran mau nikmatin masa muda yang panjang. Itu salah besar. Paling lo Cuma pacaran, ngambur-ngamburin uang buat hal-hal gak penting atau malah untuk maksiat. Coba kalo lo deh nikah, lo bakal merasa punya tanggung jawab baru terhadap istri lo, kalo lo deh punya anak juga terhadap anak-anak lo. Jangan berpikiran kaya tadi, buat ngabisin masa muda yang panjang. Coba kalo lo baru nikah umur 28 trus baru punya anak umur 30, pas lo pensiun anak pertama lo umur berapa? Ape gak puyeng lo ntar nyari biaya hidupnye?! Jangan pikirin kepentingan diri lo sendiri lah, pikirin juga kepentingan keluarga lo. Keluarga besar lo. Jangan takut buat nikah. Yakin Allah bakal ngemudahin jalannye.

Dalam menanggapi point no. 4, maka bagi yang berminat silakan mendaftar dan ambil formulir (syarat dan ketentuan berlaku) atau dapat menghubungi langsung ke 0856950592xx, he..he..he..

p.s.:
buat cumie, sorry nih no. hp lu gue pake

05 Mei 2008

Biar Kuncupnya Mekar Jadi Bunga

Cinta itu bunga. Bunga yang tumbuh mekar dalam taman hati kita. Taman itu adalah kebenaran. Apa yang dengan kuat menumbuhkan, mengembangkan dan memekarkan bunga itu, adalah: air dan matahari. Air dan matahari adalah kebaikan. Air memberinya kesejukan dan ketenangan. Tapi matahari memberinya gelora kehidupan. Cinta, dengan begitu, merupakan dinamika yang bergulir secara sadar di atas latar wadah perasaan kita.
(Biar Kuncupnya Mekar Jadi Bunga, M. Anis Matta)


gara-gara stress jadi harus ngapus blog lagi + yang keluar postingan kaya gini..

Job Training for Best Students

04 July 2007

Nowadays job facility for students has become more important in a world of education, especially for those who had background in vocational schools in industry. Trough one of various program held by PT. Toyota Astra Motor, those necessity will be fulfill.

Realization for cooperation between these two main areas -education and industry- is conducted by PT. Toyota Astra Motor trough it program called Toyota Technical Education Program (T-TEP). This program actually held since 1994. Every period T-TEP has conducted various activities, such as training for students, training for teachers, school outfit donation to vocational students for Jakarta and its surrounding area, the donation also given to international scope schools.

Double System Program (DSP)

On Friday, June 22 2007, T-TEP held one of it various activity as the agenda of its programs. The activity was opening ceremony of the Double System Program. Actually, this was a closing activity for the last DSP, which had been hold for past a year. It was one of the routine activities, which held annually by PT. TAM, the ninth closing ceremony activities was also as an opening ceremony for the next program. This Ceremonial activity was attend by Jakarta Education Bureau and off course attended by PT. Toyota Astra Motor dealers.

"DSP purpose is to prepare an employee", said Mr. Rio- Training Department of TECHNICAL SERVICE DIVISION-PT TOYOTA-ASTRA MOTOR.

The Objective of DSP is to gather outstanding students especially to prepare ready employee from industrial background. DSP as an national scope program already participated by several schools in Jakarta like SMKN 26 Jakarta, SMKN 35 Jakarta, SMKN 36 Jakarta, SMKN 39 Jakarta and the others from all over the city in Indonesia.

Before joining DSP, students have to pass the selection steps, start from their own school. Each of school have quote for 20 students, which is considered as the best students in it schools. The next step is those 20 students must compete with other hundred students from all school participants for getting an opportunity to join the training mentioned as on the job training. The students will join this training for 1 year or depends on the necessities of the Toyota’s dealers in Jakarta and its surrounding area.

In the end of training, student who passed the competencies test will get an official certificate from PT. TAM. This certificate will be very much useful for them in order to get a priority to join the TOYOTA’s dealers after they graduated from school.

sumber: PT. Toyota Astra Motor

Becoming An Expert Technician Through T-TEP

23 April 2007

The time has come for industrial sector and educational sector to work hand-in-hand in bridging the gap between them. That way, we will have college graduates with more competencies and readiness in facing the professional world. Having more skillful labor will undoubtedly alleviate the nation?s poverty level.

This kind of cooperation is what Toyota has in mind for years. Therefore, PT Toyota -Astra Motor (TAM), Toyota Motor Corporation (TMC) and Toyota Dealers across Indonesia collaborate in making the Toyota Technical Education Program (T-TEP). The program is aimed at transferring the advanced technology and knowledge used by Toyota to vocational schools and technical institutions.

Syllabus Adjustment
Through T-TEP, Toyota guides local vocational schools to stay in touch with the latest automotive technology. T-TEP cooperates with those schools in adjusting the syllabus with TEAM21 Toyota Technician and Pro Technician. Within their three-years-college life, students will receive all the latest Toyota-related-material in order to make them ready for the professional work. T-TEP has also cooperated with Middle and Higher Learning Directorate General in adjusting the syllabus with those from New TEAM which is also used in TAM Training Center.

Vocational schools teachers participated in the automotive training held by Training Department National Service Division Toyota. They were given automotive-related theories just before lunch time. Afterwards, they got the opportunity to practice what they had just received by using Training Aid Support.

Training Aid Support
Vocational Schools put more emphasize on practice, and thus the availability of training aid is highly important. Unfortunately, having one with the latest technology is often found to be very costly. Having aware of this matter, T-TEP provide Training Aid Support for the schools, such as practice car, engine simulator, electricity master, brake simulator, engine partial assy, and caddy & tool set. T-TEP also provides Training Manual Books and CDs.

Training for Teachers and Students
Having Training Aids and Manuals would not be enough had the teachers and students did not have a clue on how they are going to use them. Hence, T-TEP provides training for students and teacher on a regular basis. Each year, teachers from selected vocational schools take part in T-TEP?s Basic Automotive, Advanced Automotive and New Mechanism Training. There is one batch for each level in a year.

Meanwhile, T-TEP also gives opportunity for the best students from numerous automotive vocational schools to experience the On-the-Job Training (OJT) Program held by T-TEP. In Jakarta, the program takes place for one year. While in other provinces, the duration of the program depends on the local dealer policy in coordination with the Local Training Center.

In the dealer?s auto repair shop, the students will have first-hand experience in handling Toyota's customer. To avoid doing even minor faults in repairing customer?s automobile, students were first given extra training on Toyota Technician and Toyota Pro Technician. At the end of the OJT Program, students that have passed the competency test will get certificate from TAM acknowledging their expertise. Had someday in the future Toyota?s dealers have vacant position as mechanic in their auto repair shop, the certificate will be a golden ticket that facilitate the T-TEP students? way in becoming employees at the Toyota dealers. The certificate will prove the students? superior apprehension on Toyota?s mechanism.

Best vocational schools have a chance to get first-hand experience in handling real customer's automobile through T-TEP's On The Job Training Program (left). State Minister of Education Bambang Sudibyo oficially announced SMKN 6 Bandung as T-TEP institutions (right).

T-TEP across the Globe
At this very moment, T-TEP has been organized in 50 countries comprises over 350 technical institution. In Indonesia, since 1991 PT TAM has run the program in five technical institution, namely SMKN 26 Jakarta (pamer dikit.. he..he..he..), Technical Training Center in Pulogadung, SMKN 6 Bandung, SMKN 2 Depok in Jogjakarta and SMKN 5 Surabaya. Furthermore, TAM has also partnered with 25 vocational schools as Sub T-TEP institution in Java, Bali, West Nusa Tenggara, East Borneo, North Celebes, Riau, West Sumatra and South Celebes. The difference between T-TEP and Sub T-TEP was on the availability of Training Aid Support which is only provided for the T-TEP schools.

T-TEP has positive consequences for both the students and Toyota itself. For the students, the training provided by Toyota will make them more prepared in facing the professional world. In turn, when Toyota business is on the rise and in urgent need of more technicians, Toyota can easily hired fresh yet skillful technician.

sumber: PT. Toyota Astra Motor

Hukum Membunuh Cecak

Sewaktu kecil, ada beberapa hal yang masih saya ingat. Diantaranya adalah teman-teman saya yang suka mencari cecak untuk 'dibunuh'. Karena rasa heran, akhirnya saya mencoba bertanya kepada salah satu teman saya itu.
'Kenape sih lo pada ngebunuh cicek? Bukannye dosa ngebunuh binatang?'
'Pahala tau kalo ngebunuh cicek.' Sebuah jawaban yang sangat singkat nan padat.
Hal tersebutpun sempat hinggap beberapa saat di kepala ini. Hingga akhirnya saya dapatkan jawaban pastinya mengenai hal tersebut.
Mengenai cecak ini, sudah digelari oleh Rasul saw.: Fuwaisiqa (si kecil yang fasiq). Maka kita memahami bahwa Rasul saw. tak sembarang berbicara. Beliau tak suka mencaci atau meberi gelar yg buruk kepada manusia dan seluruh makhluk Allah swt.
Maka bila beliau saw sampai menggelarinya seperti itu maka tentulah hewan ini jahat, dan Rasul saw. memerintahkan untuk membunuhnya. Riwayat awalnya sebagaimana dijelaskan bahwa disaat Nabi Ibrahim as. dilemparkan ke api Namrud, maka semua hewan berusaha memadamkan api yang mambakar Nabi Ibrahim as. itu. Kecuali cecak. Maka Rasul saw. memerintahkan untuk membunuh hewan ini dimanapun kita jumpai. (Tafsir Imam ibn Katsir juz 3 hal.185, Tafsir Imam Attabari Juz 17 hal 45) dan bahwa Rasul saw memerintahkan untuk membunuh cecak (Shahih Muslim hadits no.2238).
Sabda Rasulullah saw : "Barangsiapa yg membunuh cecak dg satu pukulan maka baginya 100 pahala, dan bila dg dua pukulan maka terus berkurang dan berkurang" (shahih muslim hadits no.2240). Ummu Syarik r.a. berkata: 'Nabi telah menyuruh membunuh cecak'. (HR. Bukhari-Muslim) hadits no.1443 (hal.792). Wallahu a'alam.